bike fine

https://echallan.parivahan.gov.in/ वर जा.
‘चेक ऑनलाइन सेवा’ वर क्लिक करा
टॅबवर ‘चेक चलन स्टेटस’ निवडा

तुमच्या गाडीवर असलेला दंड (फाईन)
ऑनलाईन चेक करा

तुमचा ड्रायव्हिंग परवाना क्रमांक, ई-चलन क्रमांक आणि वाहन क्रमांक यासारखे तपशील प्रविष्ट करा.
तुमच्याकडे महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेले कोणतेही प्रलंबित चलन असल्यास स्क्रीन तुमच्या ई-चलनाची स्थिती प्रदर्शित करेल.
तुमचे चलन क्लीअर झाले असल्यास, तुमची स्क्रीन ‘चालन सापडले नाही’ असा संदेश दर्शवेल.