PM किसान ची 2000 हजार रुपयाची यादी आली यादीत आपले नाव पहा pm kisan 2000rs list

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो पीएम किसान चे दोन हजार रुपयांचा सोळावा हप्ता हा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेला आहे. व पुढील हप्ता केव्हा येणार आहे. याविषयीची सर्व शेतकरी वाट पाहत आहे. तर मित्रांनो सतरावा हप्ता हा लवकरच येणार असून पण त्याआधी आपल्याला आपले नाव त्या यादीत आहे. PM किसान च्या 2000 हजार रुपयांची यादी येथे पहा … Read more